ผู้บริหารสโมสร

นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร
ประธานสโมสรฟุตบอลราษีไศล ยูไนเต็ด
นายสุระสิทธิ์ จารุวงษ์เสถียร
ผู้จัดการสโมสร
นายภานุพงศ์ จารุวงษ์เสถียร
ผู้จัดการทีม
P